کباب سرای ملی

کبابسرای ملی

(اهواز)

Kabab Saraye Melli

***

 • فهرست خوراک و لیست غذاها
 1. کباب کوبیده
 2. کباب کوبیده نگین دار
 3. جوجه کباب بدون استخوان
 4. جوجه کباب با استخوان
 5. جوجه کباب لبنانی
 6. جوجه کباب مخصوص ملی
 7. خوراک کتف و بال
 8. کباب بختیاری
 9. کباب برگ
 10. کباب ترش
 11. کباب چنجه مخصوص ملی
 12. بره کباب
 13. کباب میکس
 14. جگر
 15. دل
 16. قلوه
 17. قارچ
نشانی (آدرس) :
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، بین خیابان ۵ و ۶ شرقی

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۳۳۹۲۲۴۲۵
۰۶۱۳۳۹۲۲۴۲۶