رستوران فست فود تیام

رستوران فست فود تیام
(اهواز)

پیک رایگان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، بلوار کارگر، نرسیده به پمپ بنزین

شماره تلفن تماس:

06133203030☎