کباب سرای نارنج

کبابسرای نارنج
(اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، بین خیابان 10 و 11 غربی

شماره تلفن تماس:
06133386728☎

فهرست غذاها:
  1. کوبیده
  2. مرغ بریان
  3. جوجه
  4. بختیاری
  5. فیله
  6. بال کبابی