کبابکده زعفران

کبابکده زعفران
(اهواز)

Saffron kebab house

ارسال رایگان

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان پهلوان غربی، جنب چراغ قرمز

شماره تلفن تماس :
06133336379☎

فهرست غذاها

 • کباب گوشت
 1. خوراک کباب کوبیده مخصوص
  (تهیه شده از گوشت گوساله و گوسفند)
 2. خوراک کباب سلطانی مخصوص
  (تهیه شده از یک سیخ برگ و یک سیخ کوبیده)
 3. خوراک فیله مخصوص
  (تهیه شده از فیله گوساله ، روغن زیتون)
 4. خوراک کباب برگ مخصوص
  (تهیه شده از گوشت گوساله و گوسفند)
 5. خوراک چنجه مخصوص
 • ترکیبی
 1. خوراک کباب بختیاری
  (تهیه شده از فیله گوساله ، سینه مرغ،  زعفران ، روغن زیتون)
 2. خوراک کباب میکس وزیری
  (تهیه شده از یک سیخ جوجه مخصوص و  یک سیخ کوبیده مخصوص)
 • کباب مرغ
 1. خوراک جوجه کباب مخصوص
  (تهیه شده از سینه مرغ ، زعفران ، روغن زیتون)
 2. خوراک جوجه کباب با استخوان
  (تهیه شده از مرغ کوچک ، زعفران ، روغن زیتون)
 3. خوراک کتف و بال زعفرانی
 • ویژه
 1. بريان مخصوص اصفهان
 2. مفتح مخصوص زعفران
 3. سینی مخصوص زعفران
 4. خوراک شيشليک زعفران
 5. خوراک ويژه سرآشپز
  (تهیه شده از فیله گوساله و مرغ ، چربی ، فلفل سبز)
 • پیش غذا
 1. برنج ایرانی با روغن حیوانی
 2. سالاد فرانسوی
 • نوشیدنی
 1. نوشابه
 2. دلستر
 3. دوغ

نشانی برگه اینستاگرام :
kababkadeh_zaferan