سریع ترین روش تبلیغ در سایت

برای قرار دادن آگهی غذا فروشی خود به مدت یک سال در سایت کالباس، مبلغ ده هزار تومان به شماره کارت 6037997138666244 به نام آقای نکویی واریز کنید. سپس تصویر فیش پرداختی را از طریق نرم افزار تلگرام به شماره 09108343985 بفرستید.
پس از تایید پرداخت شما از جانب ما، عنوان غذا فروشی خود به همراه نشانی و شماره تلفن غذا فروشی و منوی غذا را به تلگرام ارسال کنید. آگهی تبلیغاتی شما به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.