پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2019

رستوران چی دا

رستوران چی دا (اهواز)

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، انتهای شهرک حفاری، مجتمع امید، پلاک 13 و 14، رستوران چی داشماره تلفن تماس :
06134418780☎