استخدام در کالباس

برای ثبت درخواست کاریابی در سایت کالباس و آگاهی یافتن از شرایط و قانون های کار در وبسایت کالباس، مشخصات فردی و رزومه کاری خود را به همراه شماره تلفن همراه و نشانی شهر و محل سکونت خود به رایانامه designingwebsiter@gmail.com فرستاده و از تماس با بخش های دیگر خود داری نمایید. یگان کارگزینی سایت، وضعیت شما را بررسی خواهند کرد و در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت.