لغو آگهی

رسانه برخط غذا فروشی ها (کالباس) به منظور درج آگهی های خوراک فروشی های ایران بنیان نهاده شد و در این راه مفتخر به یاری هم میهنان گرامی برای یافتن غذا فروشیها و راه های ارتباط با آنها و هم چنین کمک به مغازه داران عرضه اغذیه گرم و سرد در کشور، برای تبلیغ و توسعه کار خود با هزینه های در نظر گرفته شده است.

برخی از غذا فروشی ها ممکن است به هر دلیلی خواهان کنسل کردن آگهی خود از سایت باشند، و یا این که مغازه و یا راه ارتباطی مورد نظر تغییر کاربری داده شده باشد و صاحبان آن آدرس و یا راه ارتباطی خواهان برداشته شدن آگهی خود از سایت باشند.

مدیریت وبسایت کالباس، به منظور یاری به این گروه از دوستان عزیز اقدام به راه اندازی واحد لغو آگهی بر اساس ارسال مدارک منطبق با نشانی و راه ارتباطی مورد نظر و هم چنین مشخصات فردی شخص دارنده کار کرده است.

رویه لغو آگهی پس از بررسی کلیه مدارک و انجام تاییدیه مدارک، بررسی فیزیکی محل کار را به وسیله های راه های مورد نظر انجام خواهد داد و پس از اطمینان یافتن از درخواست لغو آگهی توسط صاحب راه ارتباطی و یا نشانی فیزیکی، آن آگهی را از سایت خواهد برداشت.

یاد آور می شود که پول و یا هزینه ای که هنگام درج آگهی از صاحب کار و یا شغل ممکن است گرفته شده باشد، هنگام لغو به ایشان بازگردانده نخواهد شد، یعنی برگشت وجه و یا هزینه احتمالی در لغو آگهی به صاحب غذا فروشی مورد نظر وجود ندارد.